НОВИНКИ КНИГ

Мілітарія Київської Русі (Бережинський В. Г.)

950 грн.
Мілітарія Київської Русі Автор: Бережинський В. Г. Рік видання: 2014 Мова: українська Кількість сторінок: 370 Книга присвячена озброєнню давньоруської держави IX–XIII cт. Дається характеристика кожного виду холодної зброї, метальної артилерії, облогової техніки, а також «грецького вогню». Описуються різні прийоми та техніки бойового застосування.

Археологія доби Галицько-Волинської держави (Терський С. В.)

780 грн.
Археологія доби Галицько-Волинської держави Автор: Терський С. В. Рік видання: 2014 Мова: українська Кількість сторінок: 164 Огляд археологічних пам'яток західного регіону середньовічної України, які відображають процес зародження та розвитку Галицького та Волинського князівств. Західні землі України-Русі волею долі сформувались у самій колисці слов'янства. Саме на просторах поміж Прип'ятськими болотами та Карпатським хребтом більшість учених розміщають прабатьківщину слов'ян. На цих землях формувалися перші східнослов'янські племінні об'єднання, розвивалися важливі міжплемінні центри, створювалася своєрідна регіональна субкультура, елементи якої знаходилися при витоках сучасної української культури.

Суботовское городище (Археологія)

890 грн.
Суботовское городище Автор: Гершкович Яков Петрович Рік видання: 2016 Мова: російська Кількість сторінок: 507 Ґрунтовна археологічна праця з архелогії Суботівського городища (с. Суботів Чигиринської ОТГ Черкаської області)

Етнічна географія Скіфії. (Мозолевський Б.М.)

650 грн.
Етнічна географія скіфії Автор: Мозолевський Борис Миколайович Рік видання: 2013 Мова: українська Кількість сторінок: 168 Остання монографія відомого українського археолога Бориса Миколайовича Мозолевського (1936-1993), присвячена одній з найактуальніших проблем скіфознавства - етнічній географії Скіфії. Незважаючи на те, що праця залишилась незавершеною, вона містить багато важливих та цікавих міркувань щодо розташування скіфських племен (за Геродотом) на географічній карті України та стосовно скіфської історії взагалі.

Дніпровська Русь. Моця О.П.

800 грн.
Дніпровська Русь Автор: Моця Олександр Петрович Рік видання: 2013 Мова: українська Кількість сторінок: 232 У роботі розглядаються питання формування і функціонування одного із найбільш важливих у історичному відношенні осередків становлення давньоруської державності в районі Верхнього і Середнього Дніпра, починаючи з часів Аскольда і Діра й закінчуючи періодом великого князювання Володимира Святославича - означеного під назвою «Дніпровська Русь».

Найдавніше мистецтво України. Людмила Яковлева

920 грн.
Найдавніше мистецтво України Авторка: Людмила Яковлева Рік видання: 2013 Мова: українська Кількість сторінок: 246 з іл. Представлена читачу монографія «Найдавніше мистецтво України» є першою узагальнюючою працею, яка охоплює всі художні форми мистецтва верхнього палеоліту України: скульптуру, гравюру, малюнок, а також орнамент, прикраси, монументальну архітектуру з кісток мамонта. Найдавніше мистецтво розглядається нами як самобутня складна цілісна символіко-знакова система, яка різними гранями висвітлює своєрідність найдавнішої образотворчості, синкретизм художніх форм фігуративного та декоративного мистецтв, вагомі соціально-знакові функції мистецтва у первісних суспільствах.

Давні слов’яни. Археологія та історія

890 грн.
Давні слов'яни. Археологія та історія: навчальний посібник Автори: Абашина Н.С., Козак Д.Н., Синиця Є.В., Терпиловський Р.В. Рік видання: 2012 Мова: українська Кількість сторінок: 366 У навчальному посібнику на основі нових досліджень висвітлено процеси формування та історичного розвитку слов'ян у перед-державнии період на території Південно-Східної Європи і України, зокрема. Хронологічно книга охоплює період від перших писемних звісток про слов'ян (III ст. до н. е.) до часу формування слов'янських племінних союзів і державних утворень (ІХ ст. н. е.). Характеристику археологічних культур, які мають пряме або опосередковане відношення до формування та ранньої історії слов'ян, наведено в контексті подій європейської історії, відтворених за писемними джерелами. У додатку вміщено стислий опис основних пам'яток цих культур, розташованих на території України. Окремі розділи книги присвячені господарству та віруванням давнього населення. Посібник ілюстрований картами і схемами, фото і рисунками.

Проблеми давньоруської та середньовічної археології (Археологія і давня історія України №1)

900 грн.
журнал "Археологія і давня історія України" №1 Проблеми давньоруської та середньовічної археології Рік видання: 2010 Мова: українська, російська Кількість сторінок: 584 Проблеми давньоруської та середньовічної археології

Середньовічні міста Полісся (Археологія і давня історія України №11)

800 грн.
журнал Археологія і давня історія України №11 Середньовічні міста Полісся Рік видання: 2013 Мова: українська, російська, польська, білоруська Кількість сторінок: 246 Середньовічні міста Полісся

Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів (Археологія і давня історія України №4/21)

650 грн.
журнал Археологія і давня історія України №4 (21) Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів Рік видання: 2016 Мова: українська, російська Кількість сторінок: 142 Збірник присвячено вивченню формування міста південноруських земель в системі міжцивілізаційних контактів. Започаткована у 2004 р. серія наукових видань з міської тематики налічує на сьогодні вже чотири видання. важливі питання генезису міста, атрибутації археологічних комплексів оборонних споруд, планіграфії внутрішньої забудови та інші знаходили своє висвітлення в роботах вітчизняних та зарубіжних спеціалістів з міської тематики. У запропонованих на розгляд читача роботах висвітлено торгівельні, економічні та культурні зв’язки південноруських міст з країнами Балтії, Причорномор’я, Східної та центральної європи.

Північне Причорномор’я за античної доби (Археологія)

910 грн.
Північне Причорномор’я за античної доби (на пошану С.д. Крижицького) Рік видання: 2017 Мова: українська, російська Кількість сторінок: 292 Збірка містить статті з проблем античної культури, публікації нових матеріалів і результатів досліджень пам’яток у Північному Причорномор’ї Античної доби.

Подсечное земледелие. Виктор Петров (букіністика)

930 грн.
Подсечное земледелие. Автор: Петров Віктор Платонович Рік видання: 1968 Видавництво: Наукова думка Мова: російська Кількість сторінок: 228 Обкладинка тверда В книзі на основі великого історіографічного матеріалу 18-20 ст. описано особливості підсічного землеробства і його відмінність від орно-польового.

Слов’яни і Русь: археологія та історія

900 грн.
Слов'яни і Русь: археологія та історія Збірник наукових праць Рік видання: 2013 Видавництво: Стародавній світ Мова: українська, російська Кількість сторінок: 500 Обкладинка тверда Збірка наукових праць дослідників з історії, археології, культури Давньої Русі та Києва; проблеми утворення та розвитку давньоруських міст; культури кочових і осілих сусідів слов'ян і Русі; археології та історії України доби пізнього середньовіччя; питань методології історичного та археологічного дослідження; збереження і популяризації культурної спадщини.

Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984-1989 років.

850 грн.
Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984-1989 років. Збірник наукових праць Автори: Боровський, Калюк, Зоценко, Брайчевська, Івакін, Козубовський, Покас, Харламов, Дяченко, Гончар, Мовчан, Архипова, Михайлов, Сагайдак Рік видання: 1993 Видавництво: Наукова думка Мова: українська Кількість сторінок: 272 Обкладинка тверда

Населення Південно-Руських земель 9-13 ст. (за матеріалами некрополів). Моця О.П.

600 грн.
Населення Південно-Руських земель 9-13 ст. (за матеріалами некрополів) Автор: Моця Олександр Петрович Рік видання: 1993 Мова: українська Кількість сторінок: 162 В роботі на основі систематизації та аналізу матеріалів поховальних пам'яток IX—XIII ст. розглядаються актуальні питання історії Київської Русі: соціально-економічного розвитку, духовної культури, етнічного складу населення. Особлива увага приділяється реконструкції шляхів одержавлення південноруської території, магістральним напрямам поширення християнства та протистояння йому язичницьких вірувань, а також механізму формування й специфіці етнічних утворень за доби середньовіччя на землях сучасної України.

Іван Сірко

610 грн.
Іван Сірко Автор: Юрій Мицик Кількість сторінок: 160 Обкладинка тверда Дослідження постаті легендарного кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка (1605(?)–1680), видатного боротьбиста проти іноземних загарбників, слава про якого ширилася далеко за межі України, замовчували, фальсифікували, забороняли і за царських, і за вождівських часів. У цьому виданні автор, спираючись на широке коло джерел, знайдених протягом понад 30 років в архівах України, Росії, Польщі, Німеччини, наукові праці та статті інших істориків, намагається заповнити лакуну в українській історіографії, змальовуючи якомога повніше життя й діяльність Івана Сірка.

Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність. Тетяна Таїрова-Яковлєва

880 грн.
Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність авторка: Тетяна Таїрова-Яковлєва кількість сторінок: 424 обкладинка тверда У книзі представлені одинадцять біографій гетьманів, які були військовими і політичними лідерами України XVII–XVIII ст. Ознайомлюючись з їх долею, читач зможе відкрити для себе маловідомі та забуті сторінки української історії. Слава і трагедія, мужність і віроломство, видатний талант і заступництво фортуни дивним чином сплелися в житті цихлюдей. Вони були дуже різними, і кожному з них довелося залишити свій слід в історії Українського гетьманства. Згадуючи про них, ми краще розуміємо той складний, суперечливий, але героїчний час, оповитий ореолом романтики.

Дніпрові пороги. Дмитро Яворницький (перевидання)

950 грн.
Дніпрові пороги Автор: Дмитро Яворницький Рік: 2023 (за виданням 1928 р.) Кількість сторінок: 120 з ілюстраціями

Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 9

650 грн.
Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 9 Збірка статей Рік: 2020 Мова: українська, російська Кількість сторінок: 328 обкладинка тверда, лясе Увазі читачів пропонується восьмий випуск «Путивльського краєзнавчого збірника». Наукові статті, опубліковані у виданні, висвітлюють історичне минуле Сіверської землі, особливу увагу приділено Путивлю та його окрузі. Публікації, подані в збірці, стосуються питань археології, давньої, середньовічної, нової і новітньої історії краю. Низку статей присвячено етнографічній, топонімічній, мистецтвознавчій, музеєзнавчій та природничій тематиці.

Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 7

650 грн.
Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 7 Збірка статей Рік: 2013 Мова: українська, російська Кількість сторінок: 447 Увазі читачів пропонується восьмий випуск «Путивльського краєзнавчого збірника». Наукові статті, опубліковані у виданні, висвітлюють історичне минуле Сіверської землі, особливу увагу приділено Путивлю та його окрузі. Публікації, подані в збірці, стосуються питань археології, давньої, середньовічної, нової і новітньої історії краю. Низку статей присвячено етнографічній, топонімічній, мистецтвознавчій, музеєзнавчій та природничій тематиці.

Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 6

650 грн.
Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 6 Збірка статей Рік: 2010 Мова: українська, російська Кількість сторінок: 536 Увазі читачів пропонується восьмий випуск «Путивльського краєзнавчого збірника». Наукові статті, опубліковані у виданні, висвітлюють історичне минуле Сіверської землі, особливу увагу приділено Путивлю та його окрузі. Публікації, подані в збірці, стосуються питань археології, давньої, середньовічної, нової і новітньої історії краю. Низку статей присвячено етнографічній, топонімічній, мистецтвознавчій, музеєзнавчій та природничій тематиці.

Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 8

650 грн.
Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 8 Збірка статей Рік: 2015 Мова: українська, російська Кількість сторінок: 335 Увазі читачів пропонується восьмий випуск «Путивльського краєзнавчого збірника». Наукові статті, опубліковані у виданні, висвітлюють історичне минуле Сіверської землі, особливу увагу приділено Путивлю та його окрузі. Публікації, подані в збірці, стосуються питань археології, давньої, середньовічної, нової і новітньої історії краю. Низку статей присвячено етнографічній, топонімічній, мистецтвознавчій, музеєзнавчій та природничій тематиці.

Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 5

650 грн.
Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 5 Збірка статей Рік: 2009 Мова: українська, російська Кількість сторінок: 320 Увазі читачів пропонується восьмий випуск «Путивльського краєзнавчого збірника». Наукові статті, опубліковані у виданні, висвітлюють історичне минуле Сіверської землі, особливу увагу приділено Путивлю та його окрузі. Публікації, подані в збірці, стосуються питань археології, давньої, середньовічної, нової і новітньої історії краю. Низку статей присвячено етнографічній, топонімічній, мистецтвознавчій, музеєзнавчій та природничій тематиці.

Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 4

650 грн.
Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 4 Збірка статей Рік: 2008 Мова: українська, російська Кількість сторінок: 262 Увазі читачів пропонується восьмий випуск «Путивльського краєзнавчого збірника». Наукові статті, опубліковані у виданні, висвітлюють історичне минуле Сіверської землі, особливу увагу приділено Путивлю та його окрузі. Публікації, подані в збірці, стосуються питань археології, давньої, середньовічної, нової і новітньої історії краю. Низку статей присвячено етнографічній, топонімічній, мистецтвознавчій, музеєзнавчій та природничій тематиці.

Українці. Народі і його земля (Олександр Моця)

930 грн.
Українці. Народі і його земля. Етапи становлення. автор: Олександр Петрович Моця кількість сторінок: 640 обкладинка м'яка Рік видання: 2011 В роботі, на основі різноманітних джерел (писемних, археологічних, антропологічних, картографічних) прослідковується процес розвиток самосвідомості місцевого слов’янського населення на півдні Східної Європи - предків сучасних українців - починаючи з часів формування східнослов’янського світу в середині І тис. і закінчуючи ХІХ ст., коли сучасна самоназва остаточно ствердилась у свідомості слов’ян - автохтонів на теперішніх українських теренах. Розрахована на істориків, археологів, етнографів, антропологів, картографів і краєзнавців, а також усіх тих хто цікавиться українською проблематикою.

Братолюбовский курган ( А. Кубишев, С. Бессонова )

780 грн.
Братолюбовский курган Автор: Кубишев Анатолій Іванович, Бессонова Світлана Сергіївна Рік видання: 2009 Мова: російська Кількість сторінок: 192 з ілюстраціями Обкладинка тверда Публікація матеріалів розкопок кургана, дослідженого в 1990 році поблизу Братолюбівки Горностаївського району Херсонської області. В кургані, висота якого в древні часи досягала 7 м, були віднайдені поховання вищої скіфської знаті 4 століття до н.е. та осіб, що їх супроводжували. Більшість поховань свого часу пограбовані, але в підлозі погребальної камери центральної могили збереглась схованка з виробами з дорогоцінних металів. До числа шедеврів скіфо-античної торевтики можна віднести золоті фіалу та конусовидний предмет, які прикрашені зображеннями в скіфському звіриному стилі. Робота виконана в 2006 році в рамках планової теми Відділення археології ранньої залізної доби Інституту археології НАН України.

Малороссийский гербовник (репринт)

900 грн.
Малороссийский гербовник (репринт) Рік видання: 2013 (перевидання 1914) Мова: російська Перевидання пам'ятки української історії - гербовника дворян Чернігівської губернії (тепер частина Київської, Чернігівської, Сумської, Брянської областей України). Фактично збірка є каталогом гербів козацької старшини Київського, Чернігівського, Стародубського, Ніжинського полків Гетьманщини, яка склала основу чернігівського дворянства. Художником-ілюстратором виступив знаменитий Нарбут.

Монастирі Північно-Західної Слобожанщини середини 17 – 18 ст. (О.М. Кравченко, Є.М. Осадчий)

860 грн.
Монастирі Північно-Західної Слобожанщини середини 17 - 18 ст. Автори: О.М. Кравченко, Є.М. Осадчий Рік видання: 2013 Мова: українська Кількість сторінок: 276 з ілюстраціями Книга присвячена дослідженню історії та збереженню монастирів Північно-Західної Слобожанщини другої половини 17 - 18 ст. Висвітлює події, пов'язані з заснуванням монастирів, особливості їх планування, економічного розвитку.

Давній Путивль (Сухобоков, Юренко)

1400 грн.
Давній Путивль Автор: Сухобоков Олег, Юренко Світлана Рік видання: 2019 Мова: українська Кількість сторінок: 344 «Давній Путивль» - це комплексне історико-археологічне дослідження історії середньовічного Путивля, підсумок багаторічного наукового вивчення літописного міста, основою якого є результати дослідження Лівобережної слов’яно-руської експедиції ІА НАНУ в 1979-1983 рр. під керівництвом О. В. Сухобокова та С. П. Юренко.

Слов’янське поселення середини І тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі

600 грн.
Слов'янське поселення середини І тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі Автор: Баран Володимир Данилович Рік видання: 2008 Мова: українська Кількість сторінок: 138 В книзі публікуються результати археологічного дослідження в районі села Теремці Хмельницької області. Рисунки, таблиці жител, господарчих ям, кераміки та інших знахідок.

ПОПУЛЯРНІ КНИГИ

Про нас

“Будинок, в якому немає книг, подібний до тіла, позбавленого душі” Цицерон

Ви на сторінці українського магазину антикварної книги для подарунка. Наша спеціалізація — дорого оправлені антикварні книги історичної тематики, які мають як внутрішній зміст, так і зовнішній вигляд, достойний для знаходження на полицях серед найкращих колекцій.