Відображаються усі з 10 результатів

Олександр Матвійович Лазаревський (1834 — 1902), видатний український історик, що спеціалізувався на дослідженні минувшини Гетьманщини, з козаків та старшини якої походили і його предки. Широта тематики та ґрунтовність його праць вражають і досі – авторству науковця належать роботи з соціальної, економічної, юридичної історії, дослідження по генеалогії українського козацького шляхетства та ін.

Найвідоміша праця Олександра Лазаревського – серія “Описаніе Старой Малороссіи” мала включати в собі описи всіх полків Гетьманщини, але передчасна смерть завадила реалізувати проект — було видруковано лише три томи — про Стародубський, Ніжинський та Прилуцький полки Гетьманщини.

За життя його твори виходили обмеженими тиражами, часто 100-200 екземплярів, що робить оригінали його книг особливо цінними.